V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

 

1.  Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č.: 569 623 977, e-mail:  PediatrieChotebor@seznam.cz ) Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

2.   K vyšetření se dostavte včas, pokud se na

 stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte

 se objednat znovu.

3.   Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

4.   Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem)

5.   Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.

6.   Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.

7.   Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.

8.   Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …), pokud to není nezbytně nutné.

9.   Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami.  Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).

10. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.

11. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).

12.  Při  smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.

13.  Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.

14.  Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.

15.  Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,…

16.  Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.


 

 Děkuji za pochopení.

 

 

Vítejte na stránkách dětského lékaře       MUDr. Michala Pipka


Již v porodnici se Vás mohou zeptat, zda máte vybraného dětského lékaře pro Vaše miminko. Je proto dobré mít ho předem vybraného a po porodu mu zavolat a domluvit se s ním na první návštěvě. Jsme tu pro Vás. Nabízíme Vám nejenom veškeré lékařské služby včetně očkování a preventivních prohlídek, ale i nastřelení náušnic.

Najdete nás na adrese:

Pediatrie Chotěboř s.r.o.

Jiráskova 623, 583 01 Chotěboř